01.10.2013

Risen i Fidjadalen

En historie om trollet i Fidjadalen.

At det er hulder i Fidjadalen, er kjent fra gammelt av. Sønnen på Fed skal ha giftet seg med en som bodde i Huldrehaugane. Og det er fra disse ”underjordiske”, velstanden på Fed kom fra.  Det ble fortalt at de på Fed produserte så store mengder smør at når bonden kom til byen med smøret sank prisene. Og når han slaktet sau om høsten, så ble de slaktede sauene lødd opp som vedskier. (At det i skattelikningen står ”utarmet” er selvsagt bare en påstand for å spare skatt.) 
Risen har jeg derimot ikke hørt om fra andre.  Men opp gjennom årene har han forsøkt å hindre ferdselen i dalen.
Han liker ikke folk, og antakelig meg mindre enn andre.
Turen opp dalen var i mange år den første langturen på våren. Disse turene på vårparten liker ”risen” dårlig. Han forsøker å stoppe ferdselen.
Til å begynne med lempet han store steiner midt i stien.  De ligger nede på sletten på Fed, og stien går tydelig under steinene. I dag går stien til steinen, så rundt før den fortsetter på andre siden.
Da dette ikke virket gikk han over til å slenge litt mindre steiner ned i småurene som må passeres.
Et par av disse litt mindre steinene, er plassert slik at de lager sperre der stien gikk mellom store steiner. Det er nå nødvendig å ta et ekstra klatretak for å komme over.
Men vi kom da over uansett.
Da dette heller ikke virket, sendte han ned noen brede ras, med stein, trær og greiner, og som gikk tvers over stien. Flere samme året, for riktig å være sikker på at nå ble det ikke mer folk opp dalen.
Men slikt er ingen hindring for heietravere på vei til Blåfjellenden. Det er en del stein som er kommet ned fjellsiden opp gjennom årene.
For et par år siden i mai, gikk jeg oppover. Det virket som om risen endelig hadde gitt opp. Ingen nye ras, ikke noen steiner i stien, og ingen nye hindringer i urene.
Da romlet det oppe i fjellsiden. Det brakte og buldret, og ned kom det et ras. Nå nådde ikke raset stien denne gangen, men jeg hadde et par før meg i stien, og da jeg kom opp til hytta, kunne de fortelle at raset hadde gått mellom oss.
Selv dette hindrer selvsagt ikke ferdselen.
I år fikk jeg først anledning til å ta en tur i dalen sent i september.  Da hadde trollet hevet store steiner midt i stien, sent flere ras nedover som også gikk over stien, og igjen laget noen nye hindringer der stien er på det smaleste.  Alt på en gang.
Men jeg kom da opp og ned dalen denne gangen også.
Nå har han holdt på i over 20 år.  Steinen i stien er blitt mindre og rasene noe smalere. Kan det være at han holder på å bli gammel, som meg.
Og om du ikke tror på risen i Fidjadalen, så er det bare å ta en tur og se på både de store steinene, rasene og hindringene i urene. De ligger der og hindrer ferdselen. Om du får øye på risen, gi meg en tilbakemelding.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar