01.07.2013

Hunder - igjen

Klage fra bøndene.

For en uke siden var det hunder inne i hytten som var problemet. Denne uka er det (antakelig) løshunder utenfor som skaper problemer.


På min ferd innover mot hytta denne uken, traff jeg på heiesjefen for Fidjadalen, Olav og Sigmund. Dette er kjekke karer som det alltid er hyggelig å slå av en prat med. De har vokst opp - og blitt godt voksne - med et liv i heia, og kan antakelig ikke tenke seg livet uten hei og sau. De vet mer om heia, sauer og livet i gamle dager enn mange, meg selv inkludert.

Denne gangen hadde de et sørgelig budskap. De hadde funnet to sauer. Den ene nesten uskadd og den andre uskadd. Begge antakelig drept av løshunder. Hundene har sannsynligvis "sprengt" sauene.
De kunne i hvert fall ikke se noen annen naturlig forklaring.  Sauene hadde vært i god form da de ble drevet innover, og sykdom ble utelukket. Dyr som blir syke, gjemmer seg dessuten bort, og kan være nesten umulig å finne. Disse lå kloss i stien.
Er det jerv så vil dyrene være revet opp, og det ville være spor. Rev kan ta lam, men ikke voksne sauer.
Bøndene var ikke i tvil om at det var løshund som hadde gjort at det nå var 4 små lam uten en mor i heia.
Jeg ble sterkt oppfordret til å ta opp dette med Stavanger Turistforening. Noe jeg selvsagt vil gjøre.

Men det er vanskelig for både meg og Stavanger Turistforening å gjøre noe effektivt, ut over å oppfordre til å overholde båndtvangen.

Det er heldigvis sjeldent at sauebøndene finner to drepte sauer på samme turen, men oppgjennom årene har det dessverre blitt en del sauer som bøndne mener er tatt av løshunder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar