04.08.2014

Mer gangvei i stien mot Sandvatn

Mindre vassing i myra.

I år som i fjor kjørte Inge Marthon noen plankelemmer innover. De ble lagt et stykke opp av myra på andre siden av brua. Stien mellom Sandvatn og Blåfjellenden går her over ei stor myr, som så avgjort kan bli bløt om vår herre er raus med nedbøren.
Og som i fjor, ble det en dags arbeid bare å få båret disse ned på myra. Dette ble gjort tidligere i år.
Denne uken fikk jeg anledning til å legge en del av lemmen skikkelig på plass og feste disse.
Det begynner å bli bra, men fortsatt er det mye myr.
De lemmen som ble lagt ut i fjor, har klart vinteren bra. Noen skruer er løsnet, men da som resultat av bevegelse i treverket. Og som ledd i voksenopplæringen er det greit.
De neste gangplankene må derfor helst legges uten mulighet til å bevege seg. Litt mer forarbeid må til, med andre ord. 
Det begynner etter hvert å likne noe. Og plankene fra i fjor gror til, og viser mindre og mindre i terrenget. De nye fra i år lyser opp, og viser godt igjen.
Nå gjelder det bare å få tid til å avslutte arbeidet med det som kom inn i vinter, så får vi se om det er behov for mer.  Innvielse av årets utvidelse får utstå til alt lagt på plass og festet.
Det ligger fortsatt noen lemmer øverst i bakken som det også må gjøres noe med. Her er det bare å prioritere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar