13.08.2012

Erfaring med nytt vaskeutstyr på Blåfjellenden

Det siste året har jeg forsøkt med svaber som vaskeutstyr på annekset. Utgangspunktet er at de  aller fleste i dag bare koster over gulvet uten å vaske, både på hovedhytta og annekset.
Jeg  har fjernet alle de gamle gulvfillene, og satt fram en haug med svaberfiller, sammen med vaskeutstyr på annekset.

Og hva så med vask.  Besøket på annekset er mindre enn på hovedhytta. Det er nok enklere å få gjort rent på annekset fordi gulvflaten er mindre.

Det kan synes som om, spesielt ungdom, kjenner bedre til svaberteknikken enn den gamle måten å vaske på.

Min oppfatning er at det oftere blir gjort rent, og at vaskingen (når det blir gjort) ikke blir dårligere enn med tradisjonelt utstyr.

Ulempen er at svaberfillene ikke blir rengjort. De henges opp til tørk uten å bli skyllet opp eller de blir skyllet, men dette ikke er godt nok. Det kan skyldes at det faktisk må koking til for å få rengjort greiene, men jeg tror helst at de bare blir hengt opp "skitne".  Dette må testes nærmere.

Dette er i grunnen ikke dårligere enn hva som skjer når det brukes de gamle vaskefillen, for de blir aldri vasket.
Jeg har kjøpt inn 10-12 svaberfiller, og ut fra erfaringen så vil fillene kreve utskifting eller vask to- tre ganger i løpet av sesongen.

Oppsummert:

Nytt vaskeutstyr gir (marginalt?) bedre renhold.

Det krever mer oppfølging i form av vask av svaberfillene. (Noe som aldri blir gjort med de gamle gulvfillene)
Dette kan avhjelpes med å kjøpe inn flere filler - omtrent som for tørkehåndklær, men i mindre omfang.

Prisen for vaskeutstyret blir høyere, og det vil krever at også svaberfillene kommer med på handlelisten når utstyret skal anskaffes.

Jeg tror likevel dette er fremtiden for å få til bedre renhold.

Som en liten "bonus" vil en overgang til svaberteknikk også medføre at vi må ha dedikert vaskeutstyr til doen.
Jeg bruker selv egen bøtte og egen kost (vanlig kort støvekost), men dette bør i så fall merkes for do renhold.

Eget vaskeutstyr til doen, vil kunne gi hyppigere og mer hygienisk renhold her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar