22.10.2012

Forbedringer i stien.

Denne lørdagen ble det også tid til å gjøre noen små forbedringer på stien mellom Hunnedalen og hytta.

Av den materialen som hadde ligget under veden, var det noen 6 tommers plank. En av disse tok jeg med og la over et av det største myrhullene på stien mot hytta. Det ble nok ikke en god løsning, og det blir vel til at vi må lage en sort bru for å kunne komme noenlunde tørrskodd over her.
Det er flere slike myrhull i nærheten av hytta, og det vil kreve mye arbeid å utbedre alle. Det er bra å ha prosjekter, men noe av dette får bli opp til andre – en gang i fremtiden.


Jeg gikk videre opp bakken. Det er spesielt en plass der det alltid er sorpe, og hvor sorpen er dyp. Her brukte jeg litt tid på legge ned i en del stein. Jeg tror det ble bedre, og i hvert fall bedre enn det var.
Det er rart med erfaring – jeg forstår nå bedre hvordan de gjorde slike ting i ”gamle dager”.  De bar ikke stein oppover unødvendig. De fant høvelige emner lenger oppe i lia og trillet ned. Det gjorde jeg, og det var enklere og krevde mindre krefter enn å bære opp stein.
Tiden vil vise om det behøves mer stein. Jeg antar at det vil bli behov for dette.  Det vil jo være mulig å ta en stein om gangen og legge på plass til det er en brukbar gangvei.  Tiden får vise hva som må gjøres.

Helt øverst var det også behov for å legge noen planker bedre til rette.  Slike ting tar tid, og det er ikke like greit å gjøre en jobb i forbifarten. Da blir det oftest til at, nei det tar vi en annen gang.
Jeg hentet også her noen steiner oppe i lia og la på strategiske plasser i stien.
Forhåpentligvis blir det nå mindre tråkking i sorpe for å komme over myra øverst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar