09.10.2013

Haukugle ved hytta

Haukugle

Foto: Ø. B. Johnsen
Det hender vi ser rovfugl ved hytta. Ørnen svever normalt høyt oppe, men falk har det hent vi ser helt i nærheten.
Denne gangen fikk vi besøk av en haukugle. For meg en ukjent ugle.

Vi var i tvil om hva slags fugl det var. Ugle ble vurdert, men vi valgte å tro at det var en dvergfalk. Så feil kan man ta.
Eksperten er ikke i tvil. Haukugle.
Jeg husker spesielt en gang at det ”sto” en falk rett utenfor vinduet.  Den hang i lufta, og var ikke lenger fra vinduet enn at jeg syntes det kunne være mulig å strekke ut armen etter fugelen.
Denne helga, satt det en fugl på uthustaket. Og denne gangen fikk broderen tid til å ta et bilde.
Det er ikke ofte at interessante fugler sitter stille så lenge at det er mulig å få -selv et dårlig – bilde.
Det ble litt frem og tilbake, Med oppslag i diverse bøker og sammenlikning.
Men vi tok feil.
Kopiert fra Wikipedia: Dvergfalken er utbredt over det meste av Norge, fra kyst til snaufjell. På Vestlandet hekker arten fåtallig. Beste hekkeområda finner fuglen i frodige område i bjørkebeltet nær vatn og vassdrag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar